Правила на Форума

Правила на форума на Tangra.Games

  1. Общи положения

1.1. Форум на Tangra.Games
Форумът е официален орган на Tangra.Games.

1.2. Доброволно участие

Потребителите на форума, включително администраторите и модераторите, не са длъжни да взимат отношение по която и да е тема. Участието във форума става на доброволни начала и всякакви действия, изискващи участие от даден потребител към друг, са неприемливи.

1.3. Нарушения

Всяко нарушение ще бъде санкционирано по описания в т. 7 начин. Прилагането и тълкуването на настоящите правила е по преценка на екипа на форума.

Администрацията на сайта си запазва правото да налага наказания в Tangra.Games при сериозни системни нарушения на форумните правила.

  1. Предупреждения и наказания

2.1. Предупреждения

Екипът на форума си запазва правото да отправя предупреждения към потребителите преди да налага наказания. Надяваме се предупрежденията да доведат до желаната промяна в поведението и наказания да не се налагат.

2.2. Блокирани потребители

Когато потребител е наказан с блокиране на акаунта му във форума, е недопустимо да продължи да пише с друг. По преценка на екипа това ще се счита за сериозно нарушение на правилата и може да доведе до наказание в Tangra.Games.

2.3. Обиди

В случаи на сериозни обиди акаунтът на потребителя може да бъде блокиран без предупреждение.

  1. Език и култура

3.1. Език

Официалният език във форума е български и писането на кирилица е задължително. За тези, които нямат възможност да пишат на кирилица е препоръчително да използват сайтове като http://2cyr.com/.

3.2. Култура

Дискусиите във Форума трябва да се водят с уважение към Потребителите и зачитане на правото на друго мнение. Спорове и критики са позволени, когато са отправени с подходящ тон. Предизвикването на груби спорове и скандали е недопустимо и се наказва. Неетичното, грубо и иронично отношение към други потребители, членове на форумнияекипили трети лица и институции ще бъде премахвано, и подобни действия ще се санкционират. Не могат да бъдат използвани аргументи в спора, които касаят етническата, расова, професионална, сексуална и т.н. ориентация на опонентa. Подобни прояви са недопустими и съобщенията ще бъдат премахвани, а потребителите наказвани. Не е желателно в рамките на една и съща тема един и същи Потребител да повтаря еднакви свои мнения без изменения в аргументацията. Повторенията предполагат натякване и желание да се заглуши с викове дискусията.

3.3. Тормоз

Оказването на тормоз под всякаква формавърху друг потребител е строго забранено. Съдържание, съдържащо индиректни обиди, иронични подмятания, опити за провокации, неуместни сравнения и прякори, ще бъде изтривано, а авторът му - санкциониран.

3.4. “Caps Lock” и цветно писане

Употребата на опцията “Caps Lock” (писане с главни букви) не се толерира във форума, тъй като това ще се счита за “викане”. Такива постове ще бъдат променени или премахнати, особено в случаи на нарушение или системно неизпълнение на две или повече правила. Позволено е да се използват главни букви или в удебелен/цветен вид само в случаи, когато е необходимо акцентиране на определени думи от текста. Цветен почерк могат да използват модераторите и администраторите в своите работни постове.

3.5. Цитати

Цитатите имат ефект, само ако искате да коментирате или покажете определена част от нечие изявление или то е в друга страница или друга тема. Прекаленото използване на цитати затруднява четенето и налага ненужно превъртане на страницата. Излишни цитати ще бъдат премахвани от модераторите.

3.6. Изразни средства

Прекомерната употреба на изразни средства, като нечленоразделни, междуметия, картинки, емоционални иконки, затруднява комуникацията. Такива постове ще бъдат променяни или изтривани, а системното нарушаване на това правило ще доведе до наказание.

3.7. Молби за премахване на наказания

Ако смятате, че сте наказани несправедливо, можете да оспорите наказанието си, като се свържете лично с администрацията на Tangra.Games чрез опцията за обратна връзка. Решението на администрацията е окончателно.

3.8. Елементи от аватар или подпис

Не е позволено да използвате елементи от аватари и/или подписи на други потребители. Това се счита за обидно и ще бъде санкционирано.

3.9. Брой мнения

Писането на мнения само за да се увеличи техния брой, ще бъде приемано за спам и санкционирано.

3.10. Писане на мнения от чуждо име

Писането на мнения от чуждо име, особено от името на наказани потребители, е забранено и “адвокатът” може да бъде санкциониран.

3.11. Адресирани теми

Теми, адресирани до определен потребител, ще бъдат изтривани. Ако искате да се свържете с конкретен потребител, използвайте лични съобщения.

3.12. Информация за играчите

Не е позволено да се публикуват име и/или данни за акаунта на друг потребител без неговото изрично позволение. Забранено е публикуването на информация за друг потребител, фирма, форум, сайт и т.н. без изричното им съгласие. В подобни случаи публикуващият ще бъде наказван, а темата изтрита.

Всякаква лична информация, която потребител доброволно е споделил във форума, може да бъде използвана от останалите потребители.

3.13. Търгуване на акаунти Забранено е търгуването на акаунти.

  1. Писане на нова тема и ново мнение

4.1. Заглавие на нова тема

Заглавието на всяка нова тема трябва да е колкото се може по-описателно и съобразено с Форумния раздел, в който ще бъде пусната темата. Под “по-описателно” да се разбира употреба на ключови за проблема/въпроса думи, а не изразяване на целия въпрос/проблем в заглавието.

4.2. Дублирана тема

Когато потребител пише нова тема, е желателно да е преминал през “Търсене”, за да провери дали такава или подобна вече съществува. Дублирани теми ще бъдат заключвани.

4.3. Тематика

Когато потребител публикува нова тема в дадена част от форума, то следва да съобразява текста си с тематичната насоченост на раздела. За всеки конкретен раздел на форума може да съществуват ясно изразени допълнителни ограничения или други специфични правила (обикновено те са публикувани като “важна тема” в началото на раздела).

4.4. Автор на Темата

Всеки потребител, който отваря нова тема, е неин автор. Авторът на дадена тема се задължава да определя в отварящия темата текст рамките на дискусията, която ще се води в темата. Това може да е конкретно зададен въпрос (в този случай се рамкират предметът и параметрите на търсените отговори), определяне на проблемна област (задава се обект на дискусията и времеви или други рамки) или друго. Авторът на темата има правото да се обръща към екипа на форума чрез лично съобщение и да иска промяна или премахванена мнение на друг потребител в неговата темана основание, че то не е по темата или се отклонява от нея. Екипът преценява дали искането е основателно, и взима мерки по своя преценка.

4.5. Писане на Мнение

Преди да пуснете ново мнение по какъвто и да е въпрос, се уверете дали то би било от полза за изясняване на въпроса. Мнения, които не са по темата, ще бъдат изтривани, а при системно неспазване на това правило, авторът им ще се наказва.

  1. Реклама/Пропаганда

Изрично забранено е излагането на идеологии, накърняващи даден обект/субект и/или група, както и целенасочено рекламиране на продукт/идеология/услуга. Забранено е търсенето на помощ срещу определено заплащане и търсене/предлагане/разпространение на всякаква незаконна информация за дадена група/фирма/личност.

  1. Изображения

6.1. Вулгарност/еротика/насилие/расизъм/хомофобия

Всякакви подобни надписи, лога, марки, брошури и т.н. с подобна тематика (скрита или отявлена) ще бъдат изтривани.

6.2. Аватар/Подпис

Аватарът и подписът трябва да са съобразени с точка 6.1 (както и всички предишни и следващи) и да не надвишават 500 пиксела височина. Да не се злоупотребява с възможностите дадени за удебеляване и оцветяване.

6.3. Обидно съдържание под формата на изображение

Гифове, миймове и всякакви изображения, съдържащи директни или индиректни обиди, заплахи или провокации към потребител, са недопустими и употребата им ще се наказва по точка 3.2 от настоящите правила.

  1. Действия на екипа на форума при нарушаване на форумните правила

Всеки нарушител на някое от правилата може да бъде санкциониран чрез редакция или изтриване на тема, мнение или част от мнение без предупреждение от екипа на форума.

Първо нарушение на правилата ще доведе до предупреждение. При всяко следващо нарушение потребителят ще бъде наказван с отнемане на правата за публикуване за ограничен период от време. Продължителността на наказанията се определя на база сериозността на нарушението и предишните наказания на потребителя. Екипът си запазва правото да блокира потрбител перманентно.

Всеки потребител се задължава да спазва правилата чрез регистрацията си във Форума. Разбира се, участието във форумите е доброволно, така че екипътна форума приема за даденост, че всеки потребител се е запознал с правилата на форума и съответния раздел и се самозадължава да ги спазва.

  1. Информация за ограниченията при неспазване на форумните правила

При налагане на наказание модераторът посочва причината за наказанието. Тази информация е видима единствено за наказания потребител в неговия профил, както и за останалите модератори и администратори. Публичното обсъждане на наказания на други потребители е недопустимо и подобно съдържание ще бъде премахвано без предупреждение.

  1. Специфични правила в отделните раздели

Настоящите правила на форума следва да се спазват във всички раздели, както и в личните съобщения.

Повечето раздели имат допълнителни правила спрямо тематиката си, които са публикувани като важна тема в съответния раздел. Неспазването на специфичните правила на раздела също може да доведе до наказание.